Izjava o varovanju in obdelavi osebnih podatkov

V podjetju Festina lente d.o.o., smo bili že do sedaj zelo skrbni na področju varovanja osebnih podatkov vseh naših strank in poslovnih partnerjev. Prav tako je urejena tudi varna hramba in obdelava vaših osebnih podatkov. Skladno z novo uredbo GDPR in vseh tistih slovenskih predpisov, ki temeljijo na tej uredbi in kako drugače urejujejo področje varovanja osebnih podatkov smo v podjetju pripravili Splošne pogoje in politiko o varovanju osebnih podatkov, o kateri si lahko več preberete v nadaljevanju.

 1. Uvod
 2. Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 3. Uporaba, namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov
 4. Rok hrambe osebnih podatkov
 5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 6. Rok veljavnosti te Izjave

Uvod:

Podjetje Festina lente d.o.o.  se zahvaljuje in  spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. S tem dokumentom vas obveščamo z nameni in načinom varovanja ter obdelave osebnih podatkov, kot tudi z vašimi pravicami na tem področju

Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Upravljalec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Festina lente d.o.o., s sedežem na naslovu: Trg revolucije 7c, 1420 Trbovlje. Odgovorna oseba v podjetju Festina lente d.o.o., ki je imenovana in pooblaščena oseba za varstvo podatkov, je dosegljiva na elektronskem naslovu info@festinalente.si ali po telefonu 0590 33 100.

Uporaba, namen hranjenja in podlage za obdelavo osebnih podatkov:

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte o naših storitvah in pospeševanja prodaje. Ob poslanih tržnih kampanjah, z uporabo elektronskih sporočilih, si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil, kolikokrat je bilo sporočilo odprto in klike na povezave v prejetih sporočilih. Osebne podatke lahko pridobimo, oziroma nam jih zaupate z namenom, da lahko pripravimo ponudbo oziroma odgovor na vaša povpraševanje,  izvedbo naročila ali za sklenitev in/ali izpolnitev pogodb ali predpogodb, ki so sklenjene za izvršitev pravnega posla. V podjetju Festinalente d.o.o., ne zbiramo, hranimo ali obdelujemo tako imenovanih Posebnih osebnih podatkov oziroma t.i. Občutljivih osebnih podatkov.

Iz teh zabeleženih podatkov lahko izboljšamo našo ponudbo, pripravimo bolj prilagojene in usmerjene e-poštne in klicne kampanje, ter ugotovimo odzive prejemnikov na poslana sporočila. Nikako pa se na podlagi teh podatkov ne izvaja kakršnih koli avtomatiziranih sporočil ali nekega avtomatskega usmerjenega obveščanja ali sprejemanja odločitev brez osebnega odločanja.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo podatke, ki jih uporabniki oziroma posamezniki zapišete v prijavni obrazec na naši spletni strani, ki vsebuje tudi Privolitev v obveščanje, kot tudi povezavo na Splošne pogoje oz. Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ter povezavo za odjavo z seznama obveščanja. Podlaga za obdelavo tako pridobljenih osebnih podatkov sta Izrecna privolitev z tako imenovanim Double Opt-In obrazcem ter če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadevamo.

Obvezni podatki prijavnega obrazca so samo:

 • Ime,
 • elektronska pošta

Kot neobvezni podatki v prijavnem obrazcu, katere tudi lahko izpolnite in jih seveda v skladu z temi pogoji tudi hranimo in obdelujemo pa so:

 • priimek,

 • podjetje,

 • telefonska številka,

Osebne podatke zbiramo z Izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino v elektronski obliki.

Osebne podatke uporabljamo v prodajne in marketinške namene.,  Z vašo privolitvijo bomo v Festina lente d.o.o.,  uporabljali vaše osebne podatke zato, da vam bomo pošiljali obvestila o naših aktivnostih, novostih, izdelkih, prodajnih akcijah in ugodnostih…..!

Podatke o vaših osebnih podatkih hranimo na območju Slovenije, jih ne pošiljamo v druge države ali jih kakorkoli drugače ne posredujemo tretjim osebam.

Rok hrambe osebnih podatkov:

Osebne podatke bomo obdelovali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke posameznika, ki so pridobljeni na podlagi Privolitve, hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo, ali preoblikujemo tako, da jih ni več mogoče povezati s posameznikom. V primeru, da zaradi spremembe poslovanja pride do spremembe tukaj opisanega namena obdelave in hrambe osebnih podatkov, bomo le te na enak način trajno izbrisali. Podatke, pridobljene iz tržnih kampananj z pošiljanjem e-obvestil hranimo še 24 mesecev od pošiljanja sporočila oziroma pošiljanja tržne kampanje.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Vsak posameznik ima po zakonu v zvezi z varstvom in obdelavo osebnih podatkov in uredbi: Uredba (EU) 2016/679, svoje pravice. Festina lente d.o.o. pred izvrševanjem pravice, ki jo uveljavljate, preveri vašo identiteto oziroma identiteto posameznika, ki uveljavlja omenjene pravice. Podatki, ki jih lahko zahtevamo za identifikacijo posameznika, morajo jasno izkazati identiteto posameznika. Nadaljnje postopke o spremembi oziroma uveljavljanju vaših pravic pa lahko zavrnemo samo v primeru, da vas nismo mogli zanesljivo identificirati. Posameznik svojo zahtevo iz naslova uveljavljanja njegovih pravic odda pisno na naslov podjetja Festina lente d.o.o.

Posameznik lahko zahteva oziroma ima:

 • Pravico do vpogleda,

 • Pravico do popravka,

 • Pravico do popolnega izbrisa,

 • Pravica do omejitve uporabe,

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

 • Pravica do pritožbe.

V primeru, da bi v podjetju Festina lente d.o.o. želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem namenu uporabe.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Rok veljavnosti te Izjave

Ta dokumet je objavljen na www.festinalente.si in začne veljati z 25.5.2018